Long Hanborough Co-op

Co-op Store, Long Hanborough